„Ego i Droga do Wewnętrznej Transformacji: Poziomy Świadomości Dr D. R.Hawkinsa”

Doktor David R. Hawkins, znany psychiatra, duchowy nauczyciel, i autor wielu książek, w tym „Power vs. Force”, przedstawia unikalną perspektywę na temat ego. Jego podejście łączy psychologię, duchowość, a także elementy z zakresu fizyki i metafizyki, co czyni jego interpretację ego szczególnie fascynującą.

1. Ego jako Iluzja
„Na każdym poziomie świadomości ego odgrywa inną rolę, od iluzji przetrwania po bramę do oświecenia.” – o ewolucji ego na różnych etapach rozwoju świadomości.

W ujęciu Hawkinsa, ego jest nie tyle strukturą psychiczną, ile iluzją, fałszywym poczuciem 'ja’. Hawkins argumentuje, że ego jest konstruktem, który ludzie tworzą w swoich umysłach, aby poczuć się bezpiecznie i zrozumiale w świecie. Jest to rodzaj maski, która oddziela prawdziwą esencję człowieka od jego doświadczeń w materialnym świecie.

2. Ego i Poziomy Świadomości

Kluczowym aspektem pracy Hawkinsa jest koncepcja poziomów świadomości. Każdy poziom świadomości charakteryzuje się różnymi emocjami, postawami i zachowaniami. Ego, według Hawkinsa, jest szczególnie aktywne na niższych poziomach świadomości, gdzie dominują strach, gniew, pragnienie i apatia. Na wyższych poziomach, takich jak akceptacja, miłość, czy pokój, ego traci swoją dominację, a człowiek zaczyna doświadczać większej harmonii i zrozumienia.

3. Ego i Dążenie do Władzy

Hawkins widzi ego jako narzędzie, które dąży do kontroli i władzy. Ego chce utrzymać kontrolę nad percepcją świata i naszymi reakcjami na niego. W jego perspektywie, to właśnie ego jest głównym źródłem konfliktów i cierpienia ludzkiego, ponieważ skłania do oceniania, porównywania i konkurowania, krytykowania oraz karania. Za wszelką cenę pranie władzy i posiadania racji. Bazuje na poczuciu dumy (jestem lepszy od innych) i poczuciu wstydu (jestem gorszy od innych).

4. Przekroczenie Ego
„Przekroczenie ego nie jest aktem zaprzeczenia, ale aktem głębszego zrozumienia i akceptacji naszej prawdziwej natury.” – o procesie przekraczania ograniczeń ego.

Hawkins podkreśla, że kluczem do przekroczenia ograniczeń narzuconych przez ego jest duchowy rozwój i podnoszenie poziomu świadomości. Uświadomienie sobie iluzoryczności ego i zrozumienie, że prawdziwa tożsamość człowieka leży poza nim, jest według niego drogą do głębszej mądrości i duchowego spełnienia.

5. Medytacja i Praca nad Sobą
„Na najwyższych poziomach świadomości, gdzie ego ustępuje miejsca jedności, doświadczamy życia z nieporównywalną głębią i spokojem.” – o stanie świadomości po przekroczeniu wpływu ego.

Jako ścieżki przekraczania ego, Hawkins proponuje praktyki takie jak medytacja, introspekcja i praca nad sobą czyli uwalnianie fałszywych przekonań na temat siebie, świata, ludzi… które przyjęliśmy jako dzieci w swojej nixniwnności i naiwności. Te metody mają na celu podnoszenie świadomości i osiąganie stanów, w których ego traci swoją dominującą rolę, pozwalając jednostce doświadczać głębszego poczucia jedności i spokoju.

David R. Hawkins przedstawia ego jako barierę w dążeniu do duchowego rozwoju i głębszego zrozumienia rzeczywistości. Jego podejście wskazuje, że prawdziwe zrozumienie i przekroczenie ego może prowadzić do głębszego wewnętrznego pokoju, harmonii i ostatecznie do wyższych stanów świadomości. Ta perspektywa ma znaczący wpływ na współczesne podejście do psychologii, duchowości i osobistego rozwoju.

Izabela Marczak Psycholog