Refleksje nad Żałobą. Przeżywanie Straty w Ludzkim Doświadczeniu

Żałoba

Uniwersalne doświadczenie, które dotyka każdego z nas w różnych etapach życia. Jest to proces psychiczny, który następuje po stracie bliskiej osoby, wydarzenia, a nawet idei czy marzeń. Dla wielu osób żałoba jest synonimem smutku, ale w rzeczywistości jest to znacznie bardziej złożony stan emocjonalny, który może obejmować szeroki zakres uczuć – od smutku i rozpaczy po gniew, winę i nawet ulgę.

Psychologowie często mówią o żałobie jako o podróży, która nie ma określonego kierunku ani końca. Elisabeth Kübler-Ross, znana ze swoich badań nad procesem umierania, wprowadziła model pięciu etapów żałoby: zaprzeczanie, gniew, targowanie, depresja i akceptacja. Chociaż ten model jest szeroko znany, warto pamiętać, że nie każdy przechodzi przez wszystkie te etapy, a proces żałoby jest bardzo indywidualny (Kübler-Ross & Kessler, 2005).

Jednym z kluczowych aspektów radzenia sobie z żałobą jest pozwolenie sobie na odczuwanie emocji. W wielu kulturach istnieje tendencja do tłumienia emocji, co może prowadzić do długoterminowych problemów psychicznych. Otwarcie na uczucia, rozmowa o nich, a także szukanie wsparcia u bliskich lub profesjonalistów to ważne kroki w procesie gojenia.

Znaczącym elementem żałoby jest też poszukiwanie sensu. W książce „Man’s Search for Meaning”, Viktor Frankl, psychiatra i ocalały z Holokaustu, argumentuje, że poszukiwanie sensu w cierpieniu jest kluczowe dla ludzkiego doświadczenia (Frankl, 1946). To poszukiwanie sensu w stracie może pomóc w przejściu przez proces żałoby.

Współczesne badania wskazują również na znaczenie rytuałów związanych z żałobą. Rytuały, takie jak ceremonie pogrzebowe, mogą pomóc w wyrażeniu uczuć i podkreśleniu znaczenia utraconej osoby w życiu żałobników. W kulturze cyfrowej, gdzie coraz częściej dzielimy się naszymi doświadczeniami online, pojawiają się nowe formy rytuałów żałobnych, takie jak wirtualne nekrologi czy wspólne wspomnienia w mediach społecznościowych.

 

Strata jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Każdy z nas, w różnych okresach swojego istnienia, musi zmierzyć się z utratą – czy to śmiercią bliskiej osoby, końcem związku, utratą pracy, zdrowia, czy nawet marzeń i planów. Sposób, w jaki przechodzimy przez te doświadczenia, jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak osobowość, wsparcie społeczne, wcześniejsze doświadczenia oraz kulturowe i religijne tło.

Modele opisujące proces żałoby

  • Jednym z najbardziej znanych modeli opisujących proces żałoby jest model pięciu etapów Elisabeth Kübler-Ross, który obejmuje zaprzeczenie, gniew, targowanie, depresję i akceptację (Kübler-Ross & Kessler, 2005). Chociaż ten model jest użytecznym narzędziem do zrozumienia żałoby, ważne jest, aby pamiętać, że nie każdy przechodzi przez wszystkie te etapy w ustalonej kolejności lub w ogóle.

Zaprzeczenie jest często pierwszą reakcją na stratę. To mechanizm obronny, który pozwala nam przetrwać pierwszy szok. W tej fazie możemy mieć trudności z zaakceptowaniem, że strata faktycznie miała miejsce.

Gniew może pojawić się, gdy zaczynamy akceptować rzeczywistość straty. Gniew może być skierowany na innych, na siebie, a nawet na wyższe moce. Jest to naturalna część procesu żałobnego i ważne jest, aby dać sobie przestrzeń na wyrażenie tych uczuć.

Targowanie często wiąże się z „co by było, gdyby…” i próbami negocjacji z własnymi emocjami lub wyższą mocą. Może to być próba odnalezienia sensu w stracie lub sposobu, aby odwrócić jej skutki.

Depresja może pojawić się, gdy pełna waga straty zaczyna się ujawniać. Jest to czas głębokiego smutku i poczucia pustki. W tej fazie ważne jest, aby szukać wsparcia i pozwolić sobie na przeżywanie tych emocji.

Ostatecznie, akceptacja nie oznacza radości czy szczęścia, ale raczej dojście do punktu, w którym akceptujemy stratę jako część naszego życia. To etap, w którym zaczynamy dostosowywać się do nowej rzeczywistości.

Ważne jest, aby zrozumieć, że te etapy nie są liniowe i mogą się nawzajem przenikać. Ludzie mogą doświadczać kilku etapów jednocześnie lub wracać do poprzednich etapów w różnych momentach procesu żałoby.

  • Poza modelem Kübler-Ross, istnieją inne teorie i modele żałoby. Na przykład, teoria przywiązania Johna Bowlby’ego i Colina Parkesa podkreśla znaczenie relacji i przywiązania w procesie żałoby (Parkes & Prigerson, 2010). Według tej teorii, żałoba jest naturalną konsekwencją utraty ważnej relacji, a sposób radzenia sobie z żałobą jest związany z naszym stylem przywiązania.

Żałoba jako wzrost i transformacja

Żałoba to nie tylko ból i cierpienie; może to być również czas wzrostu i transformacji. Pojęcie „posttraumatycznego wzrostu” sugeruje, że ludzie mogą doświadczać pozytywnych zmian w wyniku radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami, w tym stratą (Tedeschi & Calhoun, 2004). Tedeschi i Calhoun badali, jak ludzie mogą rozwijać nowe zrozumienie siebie, innych i świata wokół siebie, odkrywać nowe możliwości dla swojego życia, doświadczać wzrostu osobistego i duchowego, a nawet poprawić relacje z innymi po traumatycznych wydarzeniach, w tym po stracie bliskiej osoby.

Żałoba a poziom fizjologiczny

Oprócz tego, badania z zakresu neurobiologii żałoby pokazują, że proces ten ma swoje odzwierciedlenie również na poziomie fizjologicznym. Badania te wskazują na to, że strata wpływa na mózg i ciało, powodując szereg zmian biochemicznych i neurologicznych, które wpływają na sposób, w jaki odczuwamy i przetwarzamy emocje (O’Connor, Wellisch & Stanton, 2008).

Ważne jest, aby pamiętać, że żałoba jest procesem indywidualnym i nie ma „prawidłowej” ani „nieprawidłowej” sposobu jej przeżywania. Dla niektórych ludzi proces żałoby może trwać kilka miesięcy, dla innych może to być kilka lat. Niektórzy mogą potrzebować profesjonalnej pomocy, jak terapia lub wsparcie grupowe, aby poradzić sobie ze swoimi emocjami.

Żałoba jest procesem, który jest zarówno bolesny, jak i niezbędny. Daje nam czas na refleksję, rozumienie straty i adaptację do nowej rzeczywistości. Kluczowe jest, aby pamiętać, że każda osoba przeżywa żałobę inaczej i nie ma „prawidłowego” sposobu na przejście przez ten trudny czas.

Proces żałoby jest złożonym i wielowymiarowym doświadczeniem, które obejmuje szeroki zakres emocji i stanów psychicznych. Od etapów zaprzeczenia, gniewu, targowania, depresji po akceptację, a nawet możliwość posttraumatycznego wzrostu, żałoba jest fundamentalnym elementem ludzkiego doświadczenia, który kształtuje nasze życie na wiele różnych sposobów.


  1. Kübler-Ross, E., & Kessler, D. (2005). On Grief and Grieving: Finding the Meaning of Grief Through the Five Stages of Loss. Simon & Schuster.
  2. Frankl, V. (1946). Man’s Search for Meaning. Beacon Press.
  3. Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15(1), 1-18.
  4. Kübler-Ross, E., & Kessler, D. (2005). On Grief and Grieving: Finding the Meaning of Grief Through the Five Stages of Loss. Simon & Schuster.
  5. Parkes, C. M., & Prigerson, H. G. (2010). Bereavement: Studies of grief in adult life. Penguin UK.
  6. Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss: Vol. 3. Loss. Basic Books.
  7. O’Connor, M.-F., Wellisch, D. K., & Stanton, A. L. (2008). Grief and bereavement: The impact of loss. American Journal of Psychiatry, 165(1), 11-18.

Izabela Marczak Psycholog