Dr Hawkins

Technika Uwalniania Emocji wg Dr Davida R. Hawkinsa

Dr David R. Hawkins był znanym psychiatrą, właścicielem jednej z największej Kliniki Pychkiatrycnej w USA, zajmującą się najtrudniejszymi przypadkami, autorem wielu publikacji naukowych, cenionym wykładowcą, mówcą oraz duchowym nauczycielem. Zyskał również uznanie dzięki swoim badaniom nad świadomością, zdrowiem psychicznym i duchowością. Twórcą mapy świadomości. Jego technika uwalniania emocji jest jednym z kluczowych elementów jego pracy i była szeroko stosowana w praktyce psychoterapeutycznej oraz w osobistym rozwoju, rozwoju duchowym.

„Letting Go: The Pathway of Surrender” autorstwa dr Davida R. Hawkinsa technika odpuszczania emocji, czyli „letting go”. To metoda, która jest przedstawiona jako efektywny sposób na osiągnięcie duchowego wzrostu, lepszego zdrowia emocjonalnego i ogólnej poprawy jakości życia.

 1. Koncepcja Odpuszczania: Dr Hawkins opisuje proces odpuszczania jako metodę uwolnienia się od negatywnych emocji i ograniczających przekonań. Podkreśla, że kluczem do szczęścia i wewnętrznego spokoju jest nie tłumienie ani walka z emocjami, ale ich akceptacja i obserwacja.
 2. Praca z Emocjami: Autor przedstawia szczegółowe instrukcje, jak pracować z różnymi rodzajami emocji – od lęku i smutku po gniew i frustrację. Wyjaśnia, jak rozpoznać emocjonalne blokady i jak je uwolnić, by mogły swobodnie przepływać i odejść.
 3. Praktyczne Techniki: Hawkins dostarcza praktycznych technik i ćwiczeń, które można stosować w codziennym życiu. Techniki są zaprojektowane, aby pomóc nauczyć się radzenia sobie ze swoimi emocjami w zdrowszy sposób.
 4. Świadomość i Samopoznanie: Zachęca do głębokiej introspekcji i świadomości własnego wewnętrznego świata. Hawkins argumentuje, że zrozumienie siebie jest kluczowe dla duchowego rozwoju i pełniejszego życia.
 5. Duchowy Wzrost: Autor łączy swoje metody z duchowym wzrostem, sugerując, że odpuszczanie jest nie tylko sposobem na radzenie sobie z trudnymi emocjami, ale także ścieżką do głębszej duchowej świadomości i oświecenia.

Technika uwalniania emocji, zaproponowana przez dr Hawkinsa, opiera się na idei, że każda emocja ma swoje źródło w przekonaniach, które nosimy w sobie. Według Hawkinsa, emocje te często są zakorzenione w przeszłości i mogą wpływać na nasze aktualne zachowanie, zdrowie i dobrostan. Kluczowym aspektem tej techniki jest identyfikacja i uwolnienie tych niesłużących Nam emocji.

Pierwszym krokiem w technice uwalniania emocji jest rozpoznanie i akceptacja własnych uczuć. Hawkins podkreślał, że ważne jest, aby nie oceniać ani nie tłumić swoich emocji, ale raczej pozwolić sobie je przeżyć. To podejście jest zgodne z wieloma współczesnymi technikami psychoterapeutycznymi, które również akcentują znaczenie akceptacji emocji (Singer & Dobson, 2007).

Następnie, Hawkins zalecał zwrócenie uwagi na fizyczne odczucia związane z emocjami. Według niego, nasze ciało często reaguje na emocje na różne sposoby – np. poprzez napięcie mięśni, ból głowy czy zmiany w oddychaniu. Świadomość tych reakcji ciała może pomóc w identyfikacji i zrozumieniu głębszych przyczyn emocji (Hawkins, 2012).

Kolejnym krokiem jest ustalenie przyczyny emocji. Hawkins zachęcał do zadawania sobie pytań, które mogą pomóc w zrozumieniu, dlaczego dana emocja się pojawiła. Może to wymagać zgłębienia własnych przekonań i doświadczeń życiowych. Ta część techniki jest zgodna z terapią poznawczo-behawioralną, która również koncentruje się na związku między myślami, emocjami i zachowaniami (Beck, 2011).

Ostatnim etapem jest świadome uwolnienie emocji. Hawkins sugerował, że po zidentyfikowaniu i zaproszeniu, przyjęciu, akceptacji emocji, można je świadomie uwolnić poprzez różne techniki, takie jak wizualizacja terapeutyczna, medytacja, głębokie oddychanie czy afirmacje. Proces ten ma na celu nie tylko złagodzenie natychmiastowych symptomów, ale także przyczynienie się do długoterminowej zmiany w sposobie myślenia i reagowania.

Technika uwalniania emocji dr. Hawkinsa została szeroko zaakceptowana i zastosowana w praktyce klinicznej. Jej skuteczność w poprawie zdrowia psychicznego i emocjonalnego została potwierdzona przez wiele badań (Taylor et al., 2017). Ta metoda nie tylko pomaga w rozwiązaniu aktualnych problemów emocjonalnych, ale także przyczynia się do ogólnego rozwoju osobistego i duchowego.

W świetle tych informacji, technika uwalniania emocji dr Hawkinsa stanowi cenne narzędzie w terapii oraz w osobistym rozwoju, duchowym. Poprzez integrację umysłu, ciała i emocji, ta technika oferuje holistyczne podejście do uzdrawiania i samorozwoju.


Proces Uwalniania Emocji wg Dr. Hawkinsa

 1. Rozpoznanie i Akceptacja Emocji: Pierwszym krokiem w procesie uwalniania emocji jest świadome rozpoznanie i akceptacja własnych uczuć. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z obecnych emocji, bez próby ich oceniania lub tłumienia.
 2. Odczuwanie Emocji w Ciele: Emocje często mają fizyczne manifestacje w ciele, takie jak napięcie mięśniowe, przyspieszone bicie serca, czy zmiana oddechu, ucisk, mrowienie…
 3. Formuła Emocji: Według Hawkinsa, emocje są wynikiem naszych przekonań, myśli i doświadczeń. Każda emocja może być rozkładana na formułę Emocja = Przekonanie + Myśl + Doświadczenie. To pozwala na zrozumienie, że emocje są reakcjami na określone sytuacje oparte na naszych wcześniejszych doświadczeniach i przekonaniach. Nasze postrzeganie i wiara oraz niewinności i naiwności naszego umysłu.
 4. Introspekcja: Kluczowym elementem procesu jest identyfikacja Naszych przekonań. Hawkins zachęcał do introspekcji i zadawania sobie pytań, które mogą pomóc odkryć źródłowe przekonania lub doświadczenia, które generują emocje.
 5. Proces Uwalniania: Tu następuje etap ich świadomego uwolnienia. Hawkins sugerował różne metody, takie jak wizualizacja terapeutyczna, medytacja, afirmacje, czy głębokie oddychanie, które mogą pomóc w uwolnieniu emocji. Istotne jest, aby pozwolić emocjom płynąć i opuścić nasze ciało i umysł.
 6. Refleksja i Integracja: Po uwolnieniu emocji ważna jest refleksja nad tym doświadczeniem. Hawkins zachęcał do analizy, jak zmieniło się nasze postrzeganie sytuacji i samych siebie.
 7. Powtarzanie Procesu: Uwalnianie emocji to proces ciągły. Hawkins podkreślał, że w miarę jak zgłębiamy nasze wewnętrzne doświadczenia, możemy odkrywać kolejne warstwy emocji do przetworzenia i uwolnienia.

„Uświadom sobie dane uczucie, pozwól, by się ukazało i pozostań z nim w kontakcie- Nic w nim nie zmieniaj, nic z nim nie rób- pozwól aby swobodnie płynęło. Oznacza to po prostu zgodę na to, że to czujesz i skupienie na uwolnieniu ukrytej za tym energii. Czyli najpierw pozwól sobie na odczuwanie, bez opierania się temu co czujesz, bez rozładowywania tego uczucia, obawiania się go, potępiania czy moralizowania na jego temat. Oznacza to porzucenie osądów i zdanie sobie sprawy, że to tylko uczucie. – Jesteś z tym uczuciem i odpuszczasz wysiłki, aby w jakikolwiek sposób je zmienić. Odpuść też chęć, by mu stawić opór. To właśnie opór powoduje, że uczucie trwa. Gdy przestaniesz stawiać opór lub próbować je zmienić, przejdzie ono w następne uczucie i będą mu towarzyszyć łagodniejsze doznania. Uczucie, któremu się nie opieramy zniknie, gdy tylko wyczerpie się energia, która je napędza.- Podczas uwalniania ignoruj wszelkie myśli. Skup się na uczuciu samym w sobie, nie na myślach. Myśli nigdy się nie kończą, napędzają się same i płodzą jedynie więcej myśli. Myśli są zaledwie racjonalizacjami umysłu, który stara się wyjaśnić obecność uczuć. Prawdziwym powodem tego co czujesz, jest nagromadzone napięcie ukryte za emocjami, które napiera, by uwolnić się w danym momencie. Myśli czy zdarzenia zewnętrzne są jedynie pretekstem wymyślonym przez umysł. Gdy bardziej zaznajomisz się z Techniką Uwalniania zauważasz, że wszystkie negatywne uczucia są powiązane z fundamentalnym lękiem każdego z nas dotyczącym przetrwania oraz, że wszystkie uczucia są „programami przetrwania”, w których niezbędność wierzy umysł. Technika Uwalniania progresywnie kasuje te programy. „

Znaczenie Procesu

Technika uwalniania emocji wg dr D.Hawkinsa jest uważana za skuteczną w zwiększaniu świadomości, zmniejszaniu stresu i poprawie ogólnego samopoczucia. Poprzez konfrontację z emocjami, zamiast ich tłumienia lub ignorowania, osiągamy głębsze zrozumienie siebie i naszych reakcji na świat. Ta metoda może być szczególnie wartościowa w kontekście terapii psychologicznej i osobistego rozwoju ale przede wszystkim rozwoju świadomości czyli rozwoju duchowego.


 1. Beck, J. S. (2011). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond (2nd ed.). Guilford Press. Link do książki
 2. Hawkins, D. R. (2012). Letting Go: The Pathway of Surrender. Hay House, Inc. Link do książki
 3. Singer, J. A., & Dobson, K. S. (2007). An experimental investigation of the cognitive vulnerability to depression. Behavior Research and Therapy, 45(3), 563-575. Link do artykułu
 4. Taylor, E., Bratt, A., & Altman, T. (2017). The therapeutic effects of mindfulness meditation on symptoms of anxiety and depression. Journal of Psychosomatic Research, 81, 110-116.