Zaklęte w Gestach: Moc Komunikacji Werbalnej i Niewerbalnej w Związkach

„Prawdziwa komunikacja zaczyna się wtedy, gdy słuchamy naszego partnera w celu zrozumienia, a nie w celu odpowiedzi.” – Yehuda Berg

Komunikacja jest jak życiodajny strumień, który napędza relacje.

„Najważniejsze w komunikacji nie jest to, co mówisz, ale sposób, w jaki to robisz.” – Michael Althsuler

Komunikacja niewerbalna

W związkach, to nie tylko słowa odgrywają kluczową rolę. Równie ważna jest komunikacja niewerbalna – gesty, spojrzenia, czy nawet sposób, w jaki obracamy ciała.„Słowa są tylko 7% całej komunikacji, reszta to ton głosu i ciało.” – Albert Mehrabian. To ta subtelna gra, która potrafi wzmocnić lub osłabić więzi między partnerami.

Werbalna część komunikacji

Werbalna część komunikacji jest oczywiście kluczowa. To, co mówimy, ma ogromne znaczenie. Jednak to, jak to mówimy, jest równie istotne. Ton głosu, tempo wypowiedzi czy wybór słów – to elementy, które mogą zmienić znaczenie przekazu.

Ale co z niewerbalną komunikacją? Nieświadomie, nasze ciała mówią więcej niż słowa. Unikanie kontaktu wzrokowego może wskazywać na niepewność, a delikatne uśmiechy mogą okazać się kluczem do otwarcia serca drugiej osoby.

W związku, porozumienie jest zbudowane na solidnym fundamencie obu tych rodzajów komunikacji. Zdolność do słuchania i zrozumienia werbalnych przekazów oraz odczytanie niewerbalnych sygnałów jest kluczowa dla udanych relacji.

Podczas konfliktów, często to, co nie jest wypowiedziane, ma największe znaczenie. Niewerbalne sygnały mogą ujawnić prawdziwe uczucia i intencje, które partner nie jest gotowy wyrazić słowami. Dlatego umiejętność czytania tych znaków może być kluczem do rozwiązania sporów.

Wspólna praca nad poprawą obu form komunikacji może wzmocnić więzi i zacieśnić więź między partnerami. „Dobrze komunikować to zrozumieć i zostać zrozumianym.” – Virginia Satir

Ćwiczenia mające na celu zrozumienie sygnałów niewerbalnych, czy warsztaty poprawiające umiejętności werbalnej komunikacji mogą być niezwykle pomocne. Komunikacja to umiejętność, której można się nauczyć. To jak jazda na rowerze czy pisanie na maszynie. Jeśli tylko nad nią popracujesz, możesz bardzo szybko poprawić jakość każdej części swojego życia”. – Brian Tracy

Kilka przykładowych ćwiczeń, które mogą pomóc w poprawie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w związku:

  1. Ćwiczenie z zamykaniem i otwieraniem: Usiądźcie naprzeciwko siebie i zamknijcie oczy. W miarę jak jeden z was opowiada o swoim dniu lub jakiejś sytuacji, druga osoba otwiera oczy i obserwuje niewerbalne sygnały – mimikę twarzy, gesty rąk. Po chwili zamieniacie się rolami. To ćwiczenie pomaga w uważnym odbieraniu niewerbalnych sygnałów.
  2. Gra w lustro: Stójcie naprzeciwko siebie i naśladujcie nawzajem ruchy, gesty, nawet sposób mówienia. To pomaga zwiększyć świadomość niewerbalnej komunikacji i pokazuje, jakie sygnały wysyłacie.
  3. Słuchanie aktywne: Ćwiczenie polega na skupieniu się na werbalnej komunikacji poprzez aktywne słuchanie. Jeden partner opowiada, a drugi słucha. Po skończeniu opowiadania, osoba słuchająca powtarza, co usłyszała, co pozwala potwierdzić zrozumienie i poprawia werbalną komunikację.
  4. Gra w gesty: Wymyślcie zestaw gestów, które będą miały określone znaczenie tylko dla was obojga. To może być coś prostego, jak dotknięcie nosa oznaczające „kocham cię”. Ćwiczenie to wzmacnia komunikację niewerbalną i tworzy wasz własny system porozumienia.
  5. Trening empatii: Postarajcie się zrozumieć emocje partnera na podstawie jego niewerbalnych sygnałów. Poproście, aby opowiedział historię, a wy spróbujcie odgadnąć jego emocje na podstawie gestów, tonu głosu itp. To ćwiczenie rozwija umiejętność czytania niewerbalnych znaków.

Ćwiczenia te mogą być świetnym sposobem na zacieśnienie więzi i poprawę komunikacji w związku. Kluczowe jest regularne praktykowanie tych metod, aby stawały się one naturalną częścią waszej relacji.

„Komunikacja to klucz do każdej relacji. Bez niej, nawet najbardziej pasujące pary mogą przegapić swoją szansę na szczęście.”

Zatem, w świecie relacji, umiejętność zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej komunikacji, stanowi klucz do harmonii i porozumienia. To nie tylko o słowach, lecz również o tym, jak te słowa są przekazywane. Gdy oba te aspekty są w zgodzie, związki mogą kwitnąć na polu wzajemnego zrozumienia i zaufania.

„Najważniejsze w komunikacji to usiłowanie zrozumienia drugiej osoby, zanim się ją oceni.” – Samuel Smiles

Istnieje wiele badań naukowych, które potwierdzają znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacjach międzyludzkich, w tym w związkach, np.:

  1. Badania Alberta Mehrabiana: Jego badania z lat 60. XX wieku sugerują, że komunikacja werbalna stanowi jedynie około 7% przekazu, podczas gdy 38% zależy od tonu głosu i aż 55% od komunikacji niewerbalnej. Choć te liczby były przedmiotem dyskusji, to istota badania podkreśla ważność niewerbalnych aspektów komunikacji.
  2. Badania zespołu Johna Gottmana: Zespół Gottmana zajmował się badaniami nad związkami od lat i wykazał, że sposoby wyrażania emocji, zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie, mają ogromne znaczenie dla trwałości związku. Ich badania wskazują, że zdolność do wyrażania negatywnych emocji w sposób konstruktywny i empatyczny jest kluczowa dla udanych relacji.
  3. Badania dotyczące kontaktu wzrokowego: Badania psychologiczne dowodzą, że kontakt wzrokowy ma istotny wpływ na budowanie zaufania i bliskości w związkach. Długotrwały kontakt wzrokowy może zwiększyć poczucie zrozumienia i intymności między partnerami.
  4. Badania nad aktywnym słuchaniem: Badania dotyczące techniki aktywnego słuchania potwierdzają, że umiejętność skupienia uwagi na rozmówcy i empatyczne reagowanie na jego słowa ma pozytywny wpływ na jakość komunikacji w związku.

Te badania naukowe podkreślają, że zarówno komunikacja werbalna, jak i niewerbalna odgrywają kluczową rolę w budowaniu zdrowych relacji. Są one istotnym elementem porozumienia, empatii i zbliżenia między partnerami.

Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili”– Sokrates

Izabela Marczak Psycholog