„Zaufanie po Zdradzie: Odkrycia Naukowe i Praktyczne Narzędzia”

Badania naukowe często analizują różne aspekty związane z zdradą w związku, procesem jej przezwyciężania oraz odbudowy zaufania. Oto kilka istotnych ustaleń:

 1. Badania Helen E. Fisher: Fisher, antropolożka zajmująca się neurobiologią miłości, analizowała aktywność mózgu u osób zdradzających. Jej badania sugerują, że zdrada może być związana z różnymi obszarami mózgu, a chemia mózgu może odegrać rolę w zachowaniach zdradzieckich.
 2. Badania Peggy Vaughan: Vaughan, autorka książki „The Monogamy Myth” oraz badaczka związana z tematyką zdrady, przeprowadziła badania, które wskazywały, że aż 60% mężczyzn i 40% kobiet przyznaje się do zdrady co najmniej raz w trakcie związku.
 3. Badania na temat terapii po zdradzie: Badania przeprowadzone przez organizację „American Association for Marriage and Family Therapy” sugerują, że terapia par jest skuteczną metodą w odbudowie zaufania po zdradzie. Wskazują one na poprawę relacji i więzi po udziale w terapii.
 4. Badania dotyczące przebaczenia: Naukowcy, tacy jak Dr. Kristin Sommerfeldt czy Dr. Everett Worthington, przeprowadzili badania dotyczące procesu przebaczenia po zdradzie. Wyniki sugerują, że przebaczenie może przyczynić się do poprawy dobrostanu psychicznego osób dotkniętych zdradą oraz ułatwić proces odbudowy relacji.
 5. Badania na temat komunikacji i odbudowy zaufania: Badania z zakresu psychologii partnerskiej, takie jak prace Dr. Johna Gottmana, wskazują na istotność otwartej komunikacji i konsekwentnych działań w odbudowie zaufania po zdradzie. Wykazują one, że skuteczna komunikacja i podejmowanie konkretnych działań mogą wspomóc proces naprawy związku.

Te badania naukowe rzucają światło na różne aspekty związane z zdradą w związku, procesami psychologicznymi oraz możliwościami odbudowy relacji. Sugerują one, że otwarta komunikacja, terapia par i proces przebaczenia mogą odegrać kluczową rolę w radzeniu sobie z zdradą i odbudowie zaufania.

 

„Przebaczenie jest decyzją, nie emocją. Jest to akt woli, a nie odczucie.” – Desmond Tutu

„Zaufanie buduje się powoli, minuta po minucie, godzinę po godzinie, dniem po dniu. Ale kiedy jest zniszczone, nawet najmniejsze jego odbudowanie wymaga czasu.” 

Kwestionariusz dotyczący zrozumienia siebie i partnera po zdradzie

Część 1: Zrozumienie siebie

 1. Jakie były twoje pierwsze reakcje na wiadomość o zdradzie?
  • a) Gniew i złość.
  • b) Przygnębienie i smutek.
  • c) Zaskoczenie i dezorientacja.
  • d) Inne (proszę opisać).
 2. Jakie emocje dominują teraz w twoim życiu?
  • a) Złość i nieufność.
  • b) Smutek i żal.
  • c) Zagubienie i brak pewności.
  • d) Inne (proszę opisać).
 3. Jakie są twoje obecne potrzeby i oczekiwania od partnera?
  • a) Wymóg szczerego przepraszania i wyjaśnień.
  • b) Wsparcie emocjonalne i zrozumienie.
  • c) Potrzeba czasu i przestrzeni na przemyślenia.
  • d) Inne (proszę opisać).

Część 2: Zrozumienie partnera

 1. Jak myślisz, jakie były pierwsze reakcje partnera na zdradę?
  • a) Gniew i złość.
  • b) Przygnębienie i smutek.
  • c) Zaskoczenie i dezorientacja.
  • d) Inne (proszę opisać).
 2. Jakie emocje dominują teraz w życiu partnera?
  • a) Złość i nieufność.
  • b) Smutek i żal.
  • c) Zagubienie i brak pewności.
  • d) Inne (proszę opisać).
 3. Jakie są obecne potrzeby i oczekiwania partnera od ciebie?
  • a) Potrzeba szczerego przepraszania i wyjaśnień.
  • b) Wsparcie emocjonalne i zrozumienie.
  • c) Potrzeba czasu i przestrzeni na przemyślenia.
  • d) Inne (proszę opisać).

Część 3: Wspólne cele i oczekiwania

 1. Jakie są wasze wspólne cele i oczekiwania dotyczące naprawy związku po zdradzie?
  • a) Otwarta komunikacja i uczciwość.
  • b) Wzajemne wsparcie i zrozumienie.
  • c) Odbudowa zaufania i budowanie więzi.
  • d) Inne (proszę opisać).
 2. Jak możecie sobie wzajemnie pomóc w procesie dochodzenia po zdradzie?
  • a) Regularne rozmowy i wyrażanie uczuć.
  • b) Wspólne działania budujące zaufanie.
  • c) Otwartość na zmiany i rozwój relacji.
  • d) Inne (proszę opisać).

Ten kwestionariusz może być punktem wyjścia do otwartej rozmowy i zrozumienia siebie nawzajem po zdradzie. Ważne jest, aby odpowiedzi były szczerze udzielone i aby otworzyć się na dalszą konstruktywną komunikację, aby pomóc w procesie odbudowy relacji.

Narzędzie, które może pomóc w zrozumieniu siebie, partnera oraz w budowaniu zaufania i zrozumienia między wami po zdradzie:


Karta Zrozumienia, Zaufania i Miłości po Zdradzie

Część 1: Zrozumienie Siebie

 1. Opisuj swoje uczucia:
  • Regularnie zapisuj swoje emocje, myśli i odczucia dotyczące zdrady. To może być dziennik emocji, gdzie codziennie opisujesz, co czujesz i myślisz na temat zdarzeń.
 2. Samoocena i potrzeby:
  • Stwórz listę swoich potrzeb, pragnień oraz tego, co jest dla ciebie ważne w relacji. Określ swoje granice i oczekiwania.

Część 2: Zrozumienie Partnera

 1. Empatyczne słuchanie:
  • Codziennie poświęć czas na słuchanie partnera. To może być regularna rozmowa, w której skupiasz się na jego uczuciach, bez przerwania lub oceniania.
 2. Rozmowy o uczuciach:
  • Zachęć partnera do otwartych rozmów na temat jego emocji i potrzeb. Bądź obecny/a i empatycznie reaguj na jego przeżycia.

Część 3: Budowanie Zauroczenia, Zaufania i Miłości

 1. Rytuały zaufania:
  • Stwórzcie wspólne rytuały, które będą budować zaufanie. To mogą być codzienne czynności, które świadczą o waszej obecności i zaangażowaniu w relacji.
 2. Wspólne cele i działania:
  • Określcie wspólne cele, zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Podejmijcie wspólne działania, które będą budować więź i zaufanie.
 3. Listy wyznania miłości i wsparcia:
  • Regularnie piszcie listy do siebie nawzajem, wyrażając swoje uczucia, wsparcie i miłość. To może być list, który jest regularnie wymieniany.
 4. Terapia par:
  • Wizyty u terapeuty par mogą być wartościowe. Profesjonalne wsparcie w procesie odbudowy zaufania i relacji może przynieść korzyści.

Część 4: Praca nad Przebaczeniem i Rozwojem Relacji

 1. Przebaczenie:
  • Rozważ proces przebaczenia. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia, ale otwarcia się na możliwość dalszego rozwoju relacji.
 2. Rozwój osobisty i jako para:
  • Indywidualny rozwój i praca nad sobą mogą wspierać rozwój relacji. Znalezienie równowagi między osobistym rozwojem a dbaniem o związek jest kluczowe.

To narzędzie może pomóc w budowaniu zrozumienia siebie i partnera oraz w odbudowie zaufania i miłości po zdradzie. Ważne jest, aby otwarcie się na te ćwiczenia i bycie gotowym do zaangażowania w proces odbudowy relacji.

Izabela Marczak Psycholog